VOOR STERKER LEIDERSCHAP
EN EEN PROFESSIONELE CULTUUR

Advies

Werken aan verandering kan niet zonder aandacht voor de menselijke kant en de dynamiek van de groep. Ik adviseer onderwijs- en zorginstellingen bij veranderingsprocessen.
Lees verder

Interim

Heeft u tijdelijk (extra) managementcapaciteit nodig? En wilt u daarbij ook op het gebied van leiderschap en cultuur stappen zetten?
Lees verder

Coaching

Ingesleten patronen? Behoefte aan persoonlijke bewustwording of wilt u uw leiderschapskwaliteiten verder ontwikkelen?
Lees verder

Advies

Elke verandering in uw organisatie staat of valt met de mensen die het doen. Zij zijn het die het verschil maken. Daarom is het voor een succesvolle ontwikkeling van belang het allerbeste uit je management, medewerkers en hun samenwerking naar boven te halen. Een professionele cultuur vraagt om sterk leiderschap. Ik adviseer u daarbij op de volgende onderdelen:

Organisatieadvies (bij verandering)

Inzicht in huidige werkwijzen

Begeleiding van projectgroepen

Ontwikkeling van onderwijskwaliteit

Onderzoek naar organisatiecultuur en werksfeer

Interim

Uw organisatie professioneel maken of houden vraagt op sommige momenten extra inzet. Wellicht is de kwaliteit onvoldoende of staat de werksfeer onder druk. Mogelijk is er sprake van een fusie of overname en heeft u tijdelijk managementcapaciteit nodig. Ik sta uw organisatie hierin graag bij.

Versterken van uw organisatie

Initiëren van projecten

Procesbegeleiding

Implementatie van nieuw beleid

Crisismanagement

Begeleiding bij fusies, overnames en reorganisaties

Coaching

Bent u tevreden over uw werk? Presteert uw team zoals u dat graag wilt? Bent u als bestuurder in staat om de organisaties naar een hoger niveau te tillen? Door de kwaliteiten, competenties en persoonlijke drijfveren van mensen optimaal in te zetten, floreert een organisatie als geheel. Ik richt me in het bijzonder op persoonlijke bewustwording en leiderschapsontwikkeling en help directieleden, bestuurders, teamleiders en managers om inzicht te krijgen in het potentieel van hun organisatie, van het management, een bepaalde afdeling of hun eigen ontwikkeling.

Coaching

Begeleiding van professionals

Persoonlijke leiderschapsontwikkeling

Trainingen en workshops

Referenties

Waarde(n)volle coaching

“De coaching en begeleiding van Bram heeft mij geholpen om een goede start te maken in een nieuwe functie. Ik typeer Brams werkwijze als vriendelijk en waarde(n)vol. Vriendelijk: als mens geaccepteerd en gesteund. Waardevol: gericht op de praktijk, je kunt er wat mee en je bereikt echt je doel. Waardenvol: duidelijk, eerlijk, respectvol, vertrouwen en transparant.” Adrian Romijn, directeur Eben Haezerschool

Stappen verder brengen

“Bram luistert heel goed en is integer. Hij analyseert helder. Bram stelt regelmatig scherpe vragen die je aan het denken zetten en hij weet je stappen verder te brengen. Hij heeft een prettig evenwicht tussen vriendelijk- en confronterend-zijn. Door zijn ervaring weet hij wat hoofd- en bijzaken zijn.”

Directeur basisschool

Deskundig onderzoek

“Bescheiden maar beslist, sympathiek en integer, doelgericht en effectief. Dat zijn de woorden waarmee ik Bram zou willen typeren. Die typering is gebaseerd op mijn ervaringen met hem als persoon die enkele keren op deskundige wijze een extern onderzoek heeft uitgevoerd op één van onze locaties en als coach van een leidinggevende. Als er zich weer een ‘casus’ aandient zal ik niet schromen om opnieuw met Bram in zee te gaan.”

Teunis Stoop, bestuurder Cedrah

Gedegen leidinggevende

Bram heeft bij onze Driestar Hogeschool in 2019 een aantal maanden ad interim een opleidingsmanagerspositie ingevuld. Tot grote tevredenheid. Hij heeft in korte tijd overzicht gecreëerd en de goede prioriteiten gesteld. Ik heb Bram verder leren kennen als een gedegen leidinggevende, die de goede balans aanbrengt tussen het motiveren en leiden van mensen enerzijds en de opdracht anderzijds. Ik beveel Bram graag aan bij andere opdrachtgevers. Robert Zoutendijk, college van bestuur Driestar Educatief

Mensenmens

“Bram is kritisch, luisterend en hij ziet het grote geheel op de achtergrond. Hij heeft begrip voor andere inzichten, maar trekt wel zijn eigen spoor, nadat hij de argumenten op een rij heeft gezet. Bram is een mensenmens met gevoel voor humor.”

Meer dan de dagelijkse praktijk

“Jij hebt echt belangstelling voor de ander, geeft veel ruimte op basis van vertrouwen en resultaten. Prettig om zo’n leidinggevende te hebben. In gesprekken met Bram gaat het niet alleen om het hier en nu, om de dagelijkse schoolpraktijk, maar gaat het ook vaak om de belangrijkste dingen in het leven. Dat heb ik altijd erg gewaardeerd.”

Wie ik ben

Foto 10

Ik ben Bram ter Harmsel. Een ervaren professional die (onderwijs- en zorg)organisaties begeleidt bij het sturing geven aan mensen en teams. Ik geniet ervan om mensen verder te helpen in hun ontwikkeling en geloof in persoonlijk leiderschap. Een leiderschapsstijl die de ander verder helpt en gericht is op resultaat. En écht helpen begint met écht luisteren, is mijn overtuiging.

Na jarenlange ervaring in leidinggeven aan mensen en teams, weet ik snel en scherp inzichtelijk te maken welke uitdagingen er zijn en die te vertalen in een oplossingsrichting en uitvoering. Wat mij het meeste uitdaagt zijn tijdelijke opdrachten met een stevige veranderopgave. Denk aan het maken van een kwaliteitsslag na een kritische beoordeling van de Onderwijsinspectie of een cultuurverandering bewerken na een opdracht door het College van Bestuur. Stuk voor stuk opgaven waarin een menselijke, persoonlijke aanpak werkt en een rustige, weloverwogen werkwijze nodig is. Het gaat daarbij vooral over de ‘mensen en hun manieren’. De ‘zaken en papieren’ zijn daarbij ondersteunend.

Ik bied de ander graag de ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Liever achteraf vergeving, dan steeds vooraf toestemming vragen, is een motto van mij. Ik interesseer me in wat mensen beweegt, of wat hen juist niet beweegt. Ik verdiep me in het werk van professionals, managers in de zorg, leerkrachten en docenten. En begeleid hen, zowel in een interimsetting als door persoonlijke coaching. Dienend leiderschap is bezig zijn met de groei van de ander gericht op het resultaat van de organisatie.


Contact

Adres

Kerkweg 59
2825 BR  Berkenwoude

Telefoon en e-mail

Telefoon: 06 18 65 10 38
E-mail: info@terharmsel-expertise.nl